PressCode

Activități de conștientizare și de educare a copiilor. AFM oferă 150 milioane lei ONG-urilor  implicate în protecția mediului

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Administrația Fondului pentru Mediu organizează sesiune de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului în perioada 3 aprilie – 3 mai 2023.

 Solicitanții eligibili în cadrul acestui program sunt organizaţiile neguvernamentale, iar bugetul alocat pentru această sesiune este de 150 milioane de lei, anunță AFM.

Depunerea dosarelor de finanțare se realizează prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către AFM. Accesul solicitanților în aplicația informatică se realizează începând cu data de 27 martie, doar pentru crearea conturilor de utilizator.

„Anul acesta am decis să alocăm un buget de 150 de milioane de lei prin care să sprijinim ONG-urile să organizeze acțiuni ample de conștientizare a populației, în special a copiilor, cu privire la teme actuale de protecție a mediului înconjurător. Modalitățile de protejare a aerului, a apei, a pădurilor, reciclarea deșeurilor, beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile, protecţia biodiversităţii, schimbările climatice și stimularea utilizării transportului cu emisii scăzute sunt doar câteva dintre subiectele în jurul cărora se vor concentra activitățile de educare a viitoarelor generații de tineri. Ne dorim ca prin acest program să creștem gradul de informare și să formăm atitudini și comportamente pozitive în ceea ce privește respectul față de natură”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Neculaescu.

În cadrul Programului, beneficiarul derulează proiectul numai în parteneriat cu autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, şi/sau cu unităţi şi instituţii de învăţământ de stat; în cadrul acestor acorduri de parteneriat pot fi adăugate, numai în calitate de parteneri, alte organizaţii neguvernamentale, precum şi instituţii/autorităţi publice din domeniul protecţiei mediului. Modalitatea de participare la derularea proiectului, drepturile şi obligaţiile partenerilor, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor proiectului se stabilesc prin acord de parteneriat, beneficiarul având calitate de lider de proiect.

  • În cadrul unei sesiuni de finanţare, un solicitant ONG poate depune două proiecte în calitate de lider de parteneriat.
  • În cadrul unei sesiuni de finanţare, un ONG poate avea calitatea de partener în cel mult două proiecte.

Finanţarea în cadrul programului se acordă în cuantum de maximum 100%  din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanţarea unui proiect este de 500.000 lei.

Citește și