PressCode

Ce sunt și cui folosesc întreprinderile sociale

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Potrivit datelor oficiale în iunie 2023, în România erau 2623 de întreprinderi sociale active. Ele aveau 6648 de angajați din care 560 din grupuri vulnerabile. Potrivit definiției de pe siteul Agenției Naționale Pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.N.O.F.M) „grupul vulnerabil este reprezentat de persoanele sau familiile care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială.”
Din raportul publicat în luna iunie, reiese că la nivelului Constanța erau 100 de întreprinderi sociale, în Călărași 36, în Tulcea 69, în Brăila 51 iar în Ialomița 30. La nivel național Județul Alba stă cel mai bine la capitolul întreprinderi sociale- cu 313 iar la polul opus se află Bucureștiul cu doar 4.
Ce este economia socială?

Economia socială, denumită și al treilea sector este definită ca un ansamblu de activități private cu caracter economic și social. Ea deservește interesul general, interesul unei colectivități sau interese personale prin creșterea incluziunii sociale și furnizarea de bunuri sau prin prestarea de servicii. Dacă într-o societate comerciala obișnuită primează ca și factor de interes profitul, în întreprinderile sociale primează individul și obiectivele sociale.
Economia socială are ca obiective: consolidareea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.
În România, în economia socială, există două tipuri de entități: întreprinderea socială (alocă minimum 90% din profit către scopul social pentru care a fost înființată) și întreprinderea socială de inserție (are cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil).

Întreprinderile sociale și obiectivele de dezvoltare durabilă

Activitatea întreprinderilor sociale este strâns legată de obiectivele pentru dezvoltarea durabilă: 1.Eradicarea sărăciei, 2.Eradicarea foametei, 3.Sănătate și bunăstare, 4.Educație de calitate, 5.Egalitate de gen, 6.Apă curată și sanitație, 7.Energie curată și prețuri accesibile, 8.Muncă decentă și creștere economică, 9.Industrie, inovație și infrastructură, 10. Inegalități reduse, 11.Orașe și comunități durabile, 12.Consum și producție responsabile, 13.Acțiune climatică, 14.Viață acvatică, 15.Viață terestră, 16.Pace,justiție si instituții eficiente, 17.Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.

Dacă te regăsești în cele enumerate mai sus, dacă scopul tău principal este să rezolvi din problemele comunității atunci ești pregătit pentru activitatea de antreprenor social.
Sursa foto: Comisia europeană

Citește și