PressCode

Primăria Constanța a semnat contractul pentru noul CET

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Noua centrală termoelectrică vine în completarea proiectului de reabilitare și modernizare a rețelei de transport și distribuție a agentului termic.

Proiectul „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța“ este primul proiect din țară care a fost depus la Ministerul Economiei pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Contractul de finanțare pentru această investiție extrem de importantă pentru municipiul Constanța a fost semnat în decembrie 2022, iar în luna iunie 2023 a fost aprobată Hotărârea de Guvern prin care bunurile mobile și imobile ale Centralei Electrice de Termoficare „CET Palas” au fost trecute din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Energiei, în domeniul public al municipiului Constanța.

Achiziția pentru proiectarea și execuția noului CET nu a fost lipsită de peripeții. În urma unei contestații depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) prin care a fost contestată achiziția, procedura a fost întârziată cu aproximativ o lună. CNSC a respins contestația, iar după analizarea amănunțită a ofertelor, SC Elsaco Electronic SRL a fost desemnat câștigătorul licitației. Astfel că vineri, 1 martie 2024, a fost semnat contractul de lucrări.

Prin acest proiect se asigură construcția unei unități de producţie a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, cu utilizarea gazului natural, cu posibilitatea viitoare de a introduce în amestec hidrogen produs din resurse regenerabile (hidrogen verde). Acesta va fi construit în curtea vechiului CET, iar capacitatea instalată în cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz va fi de 97 MW.

Investiția va avea multiple implicații pozitive în viața orașului:

  • economice, prin reducerea semnificativă a consumului de combustibili, a costurilor și cheltuielilor de operare;
  •  sociale, prin sporirea confortului termic și creșterea accesibilității populației la sistemul centralizat de încălzire;
  • de mediu, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2), reducerea consumului de energie primară și, automat, reducerea poluării.

Valoarea contractului de proiectare și execuție lucrări este de 581.311.113 lei fără TVA, iar termenul de finalizare este decembrie 2025.

Citește și