PressCode

Măsuri fiscale. E-TVA, operational de la 1 august

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

 Executivul a aprobat, în cadrul ședinței din 21 iunie, la propunerea Ministerului Finanțelor, modul de implementare a decontului precompletat RO e-TVA și de guvernanță raportat la atribuțiile autorităților implicate în gestionarea acestuia.

Sistemul RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, prin intermediul SPV, până la data de 20 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale.

Implementarea decontului precompletat și a modalității de valorificare a datelor și informațiilor din Sistemul informatic național RO e-TVA vizează:

  • reducerea decalajului fiscal în domeniul TVA rezultat din estimările macroeconomice realizate la nivel național și implicit asigurarea încadrării în țintele asumate de România prin jaloanele Planului Național de Redresare și Reziliență;
  • creșterea gradului de conformare voluntară care să conducă la asigurarea încasării sumelor din TVA la bugetul de stat general consolidat;
  • reducerea impactului evaziunii fiscale rezultate din activitățile economice ilicite desfășurate de contribuabili, respectiv din modul de evidențiere și înregistrare a operațiunilor impozabile specifice TVA-ului;
  • consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală de colectare a impozitelor și taxelor prin implementarea unor proiecte de digitalizare.

 Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală (RO e-Factura, RO e-Sigiliu, RO e-Transport, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice, sistemul informatic integrat vamal).

După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor verifica datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală. Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilă are obligația de a transmite decontul de taxă pe valoarea adăugată până la termenul prevăzut de lege.

În situația în care după depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată sunt diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de către contribuabili, ANAF notifică persoana impozabilă prin SPV.

Nefurnizarea informațiilor cerute sau furnizarea de informații parțiale prin formular va reprezenta un indicator de risc fiscal în baza căruia se poate decide inițierea unui control.

Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanță în sensul Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și nu generează obligații fiscale în sarcina persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Citește și